Vòng Bán kết

Bán kết 1
Nhất Bảng A
Nhì Bảng B
Bán kết 2
Nhất Bảng B
Nhì Bảng A

Giải khuyến khích

Thứ Ba bảng A
Thứ Ba bảng B
     
     
     
     

Danh sách đội tham gia

M Pro Team
Em Yêu Team
Victory Team
Lót Đường Team
Master Gaming Team
H2NT2 Team
King Team
Báo Thủ Team
Market Traps Team
Thúy My Gaming Team
MATRIX Team
Đồng V Team
LiteFinance Gaming