Chúc mừng 3 khách hàng may mắn đạt giải "IB may mắn tháng 2 năm 2020" - Lite Finance

Chúc mừng 3 khách hàng may mắn đạt giải “IB may mắn tháng 2 năm 2020”

Annotation 2020 04 01 180933

Xin chúc mừng 3 anh chị đã chiến thắng cuộc thi IB may mắn tháng 2 năm 2020 với tổng giải thưởng $2,000

  1. Chúc Mừng anh Đoàn Văn Nở Chiến Thắng 1000$ Giải Nhất Cuộc Thi IB May Mắn Tháng 02/2020 LITEFOREX

2. Chúc Mừng anh TÍN ĐẠT Chiến Thắng 600$ Giải Nhì Cuộc Thi IB May Mắn Tháng 2/2020 Của LITEFOREX

3. Chúc Mừng chị Nguyễn Thị Yêu Chiến Thắng 400$ Giải Ba Cuộc Thi IB May Mắn Tháng 02/2020 LITEFOREX