Chuyến công tác kết hợp nghỉ dưỡng tại Hà Nội và Hạ Long của team Hành chính và Leader được tài trợ bởi Lite Forex - Lite Finance

Chuyến công tác kết hợp nghỉ dưỡng tại Hà Nội và Hạ Long của team Hành chính và Leader được tài trợ bởi Lite Forex

Travel Photo General Linkedin Banner

Chuyến nghỉ dưỡng được tài trợ toàn phần bởi LiteForex dành cho các Leader và team hành chính đã diễn ra vô cùng tốt đẹp và đây niềm vui. Giúp gắng kết các thành viên trong team và các phòng ban lại với nhau tạo nên một tập thể vững mạnh.

Cảm ơn LiteForex đã tài trợ chương trình này

#LiteForex số 1 Việt Nam