Chuyến du lịch dành cho team Support & Sale được tài trợ bởi Lite Forex - Lite Finance

Chuyến du lịch dành cho team Support & Sale được tài trợ bởi Lite Forex

Chuyến du lịch dành cho team Support & Sale được tài trợ bởi Lite Forex

Chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm của team Support và Sale LiteFinane Academy, được tài trợ toàn phần bởi LiteForex. Chuyến đi đã đem đến cảm xúc và kỹ niệm và nhiều khoảng khắc không bao giờ quên.

#LiteForex hạnh phúc nhất Việt Nam