Chuyên mục phân tích Forex hàng tuần được thực hiển bởi LiteFanance Tuần 14/10/2019 - Lite Finance

Chuyên mục phân tích Forex hàng tuần được thực hiển bởi LiteFanance Tuần 14/10/2019

Chuyên mục phân tích Forex hàng tuần được thực hiển bởi LiteFanance Tuần 14/10/2019

Video phân tích Forex được phát hành vào thứ 2 hàng tuần được thực hiện bởi các chuyên gia của LiteFinance Việt Nam. Chúc các nhà giao dịch đã và đang đồng hành cũng LiteFinance giao dịch thành công và có lợi nhuận ổn định.

Phân Tích Xu Hướng Thị Trường Forex Ngày 14 Tháng 10 Năm 2019 cùng giám đốc đào tạo Litefinance Trưởng bộ phận PTKT LiteFinance Nguyễn Minh Tâm