Chuyến nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu dành cho nhân viên và đội support được tài trợ bởi Lite Forex - Lite Finance

Chuyến nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu dành cho nhân viên và đội support được tài trợ bởi Lite Forex

Annotation 2020 06 18 110356

Chuyến nghỉ dưỡng được tài trợ toàn phần bởi LiteForex dành cho các nhân viên kỳ cựu và team Support đã diễn ra vô cùng tốt đẹp và đây niềm vui. Giúp gắng kết các thành viên trong team và các phòng ban lại với nhau tạo nên một tập thể vững mạnh.

Cảm ơn LiteForex đã tài trợ chương trình này

#LiteForex số 1 Việt Nam