Chuyến thăm đối tác MIB LiteForex tại Cadana - Lite Finance

Chuyến thăm đối tác MIB LiteForex tại Cadana

Chuyến thăm tốt đẹp và thân thiện như 1 gia đình của chúng tôi với đối tác MIB LiteForex tại Cadana. Mr. Jerry - Người đang đứng đầu bảng xếp hạng thi đua trong tháng.

Mới đây, đại diện của LiteForex tại Việt Nam đã có một chuyến thăm tốt đẹp và thân thiện với đối tác MIB LiteForex tại Cadana – Mr. Jerry. Được biết, Mr. Jerry hiện đang là một trong số những người đứng đầu bảng xếp hạng thi đua trong tháng tại sàn giao dịch LiteForex. Với không khí thoải mái như người trong gia đình, chuyến thăm đã để lại những kỹ niệm đáng nhớ cho cả Mr, Jerry và cả người đại diện của LiteForex Việt Nam.

Chuyến thăm tốt đẹp và thân thiện như 1 gia đình của chúng tôi với đối tác MIB LiteForex tại Cadana. Mr. Jerry - Người đang đứng đầu bảng xếp hạng thi đua trong tháng.
Chuyến thăm tốt đẹp và thân thiện như 1 gia đình của chúng tôi với đối tác MIB LiteForex tại Cadana. Mr. Jerry – Người đang đứng đầu bảng xếp hạng thi đua trong tháng.
Bảng xếp hạng thi đua trong tháng 9
Bảng xếp hạng thi đua trong tháng 9