Giải Thích Vấn Đề Chuyển Giá Từ KH Doan Tam Tho thuộc IB đen Đặng Thị Mỹ Thắm - Lite Finance

Giải Thích Vấn Đề Chuyển Giá Từ KH Doan Tam Tho thuộc IB đen Đặng Thị Mỹ Thắm

Thông tin Khách hàng

  • Tên Khách hàng: DOAN TAM THO
  • Email: giup******nhanh@gmail.com
  • Số điện thoại: +84846****50
  • Lý do: Nhóm đối tượng khách hàng của IB Đặng Thị Mỹ Thắm liên tục “đánh chuyển giá” ở LiteForex và sau đó giở chiêu trò xuyên tạc và spam thông tin nhằm gây áp lực lên sàn để được xử lý lợi nhuận từ việc đánh chuyển giá.
  • (*) Đánh chuyển giá là hành vi lạm dụng bonus để tạo ra lợi nhuận không rủi ro nên bị cấm tại tất cả sàn giao dịch trên thế giới bao gồm LiteForex.

Dưới đây là giải thích cho trường hợp của khách hàng Doan Tam Tho

Khách có 2 tài khoản MT4-R-505732 và MT4-R-505732 đã nạp tổng $60,098 và đã rút tổng $64,880. Tức là khách hàng đã rút đủ $60,098 vốn và rút $4,782 tiền lời.

1

Tổng tiền nạp $60,098.

2

Tổng tiền rút $64,880.

Khách hàng không hài lòng bởi vì cho rằng phải rút được thêm $2,193. Nhưng trong quá trình giao dịch, khách hàng GIAO DỊCH CHUYỂN GIÁ làm Âm vào tiền vốn – $2,193.

LiteForex là sàn đẩy lệnh STP nên bắt buộc thu hồi lại khoản tiền này $2,193 tương đương khoảng 50 triệu. (bồi hoàn ZBC)

Cụ thể số tiền bồi hoàn ZBC (compensation_ZBC) – $2,193.94 được thu hồi tương ứng tổng 3 lệnh âm vào vốn sàn:

3Bồi thường tổng âm vốn ZBC $2,193.94 cho sàn LiteForex

4

Âm vốn ZBC – $ 1,483.84 từ MT4-R-505732 vào ngày 18.09.2020

Âm vốn ZBC – $ 453.54 từ MT4-R-505732 vào ngày 02.09.2020

5

Âm vốn ZBC – $ 256.56 từ MT4-R-465592 vào ngày 19.05.2020

Chuyển giá là hình thức giao dịch bị cấm ở tất cả các sàn giao dịch. Đối với nhóm trader/IB đen Đoàn Thị Mỹ Thắm thường xuyên lôi kéo khách hàng giao dịch chuyển giá đã bị LiteForex liệt kê vào danh sách đen và cần đề phòng ở tất cả các sàn giao dịch.

6

Thông tin của IB/Trader đen Đoàn Thị Mỹ Thắm chuyên đánh chuyển giá