Giải Thích Vấn Đề Lỗi Giá Dầu Ngày 02/04/2020 - Lite Finance

Giải Thích Vấn Đề Lỗi Giá Dầu Ngày 02/04/2020

Giải Thích Vấn Đề Lỗi Giá Dầu Ngày 02/04/2020

Hi anh chị em
Đây là Video lật tẩy vụ bóp méo thông tin và tung tin đồn của các đối thủ cạnh tranh. Video này giúp khách hàng không hiểu lầm về giao dịch lỗi giá dầu ngày 02/04/2020:

· Chỉ những lệnh được MỞ và ĐÓNG trong 10 phút lỗi lúc 18h00 – 18h10 ngày 02/04/2020 (GMT+3 – thời gian MT4 của LiteForex) sẽ phải thu hồi theo đúng luật quốc tế .
· Tất cả những lệnh mở và đóng ngoài thời gian này sẽ vẫn được ghi nhận Lời và Lỗ như thông thường.