Giải thích vấn đề trượt giá và mở - đóng lệnh bị chậm thời gian gần đây tại LiteForex - Lite Finance

Giải thích vấn đề trượt giá và mở – đóng lệnh bị chậm thời gian gần đây tại LiteForex

Annotation 2020 04 01 192736

Hiện nay có khá nhiều khách hàng phản ánh và phàn nàn về vấn đề trượt giá, đóng – mở lệnh bị chậm thời gian gần đây tại LiteForex. Mời các bạn xem Video này để hiểu rõ về vấn đề này:

#LiteForex số 1 Việt Nam