300k News Litefinance
 1. Kích hoạt mã khuyến mại từ 20/6/2022 đến 20/6/2023
 2. Mã khuyến mãi để tham gia: GOLDRUSH
 3. Bonus chỉ dành cho khách hàng LiteFinance từ các quốc gia sau: Việt Nam
 4. Mã khuyến mãi chỉ khả dụng khi nạp tối thiểu $1000
 5. Mã khuyến mãi áp dụng cho các loại tài khoản sau: MT4-CLASSIC, MT4-CLASSIC2, MT4-ECN, MT4-ECN2, MT4-ECN-3
 6. Để kích hoạt, khách hàng cần sử dụng mã này khi nạp tiền vào Khu vực Khách hàng. Bonus sẽ được cập nhật vào tài khoản giao dịch ngay sau khi khoản tiền gửi thực hiện.
 7. Một cá nhân chỉ được phép sử dụng mã khuyến mãi một lần.
 8. Mã khuyến mại cho phép khách hàng tham gia vào chương trình khuyến mãi và giành giải thưởng $300 tiền thật nếu tuân thủ các điều khoản sau:
  • Khách hàng đã nạp một lượng lớn tối thiểu $1000 vào tài khoản giao dịch với LiteFinance trong thời gian khuyến mãi diễn ra.
  • Khách hàng đã kích hoạt mã khuyến mãi GOLDRUSH khi thực hiện khoản tiền nạp đó.
  • Khách hàng đã giao dịch 18 lot trở lên đối với tài khoản CLASSIC, hoặc 30 lot trở lên trên tài khoản ECN bằng XAUUSD sau khi thực hiện nạp tiền.*

  * Các vị thế đã mở trước khi chương trình khuyến mãi nạp tiền sẽ không được xem xét.

  8.1 Chỉ các lệnh giao dịch được thực hiện bằng cách sử dụng tiền của chính khách hàng (đã khấu trừ quỹ tín dụng) mới được xem xét để tính toán khối lượng giao dịch chương trình khuyến mãi.

  8.2 Khi tính toán tổng khối lượng giao dịch, chúng tôi không xem xét:

  • các lệnh chờ, lệnh hủy bỏ, xóa;
  • các giao dịch trái với loại sản phẩm 6.10.2 của “Thỏa thuận Khách hàng”;
  • các vị thế bị khóa (hedged trades);
  • các lệnh giao dịch dẫn đến lãi/lỗ ít hơn 3 điểm.
  • các lệnh giao dịch với thời gian ít hơn 15 giây;
  • giao dịch được xem xét để chuyển tiền thưởng khác vào số dư.

  8.3 Nếu tài khoản của khách hàng tham gia vào nhiều chương trình khuyến mãi với điều kiện khối lượng tối thiểu phải được tuân thủ, việc tính toán khối lượng giao dịch trước tiên sẽ liên quan đến chương trình khuyến mãi mà tài khoản đã đăng ký trước tất cả các chương trình khác.

  8.4 Các lot được giao dịch và xem xét theo quy tắc tính toán mỗi giờ.

 9. Sau khi đáp ứng các điều kiện, bonus $300 sẽ tự động được chuyển vào số dư tài khoản.
 10. Khoản tiền này có thể được sử dụng trong giao dịch hoặc rút tiền ngay lập tức.
 11. Công ty có thể yêu cầu xác minh tên, email, số điện thoại và địa chỉ của khách hàng để thanh toán hoặc rút bonus.
 12. LiteFinance có quyền loại người tham gia hoặc từ chối cấp bonus mà không cần đưa ra lý do. Các lý do bị loại có thể là:

  • không tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận khách hàng;
  • đăng ký nhiều hồ sơ khách hàng bởi cùng một cá nhân;
  • thực hiện các vị thế đối lập khối lượng lớn trên cùng một công cụ gần như cùng thời điểm trong nhiều tài khoản;
  • sử dụng dòng báo giá lỗi để tạo ra lợi nhuận được đảm bảo;
  • mở các vị thế, bao gồm cả các lệnh giao dịch bị khóa, có thời gian dưới 2 phút;
  • sử dụng abitrage;
  • xác nhận hoặc nghi ngờ rằng người tham gia đã thực hiện bất kỳ hành động gian lận nào để nhận bonus.
 13. LiteFinance có quyền chỉnh sửa các điều kiện của chương trình khuyến mãi bất kỳ lúc nào mà không cần đưa ra thông báo đặc biệt.
 14. Các điều kiện khuyến mãi này sẽ được khách hàng chấp nhận kể từ thời điểm kích hoạt mã khuyến mãi.