Hội thảo của 1 đối tác LiteForex tại Hà Nội đã diễn ra thành công rực rỡ - Lite Finance

Hội thảo của 1 đối tác LiteForex tại Hà Nội đã diễn ra thành công rực rỡ

Hội thảo của 1 đối tác LiteForex tại Hà Nội đã diễn ra thành công rực rỡ

Hội thảo được tổ chức thành công rực rỡ vào ngày 15/11 của 1 đối tác LiteForex tại Hà Nội. Tuy rất mộc mạc nhưng đậm chất gia đình, thể hiện rằng LiteForex là dành cho mọi người dù là ở tần lớp nào, giai cấp nào. Buổi hội thảo tuy đơn giản nhưng vẫn rất chất lượng, đem đến những kiến thức cần thiết để mọi người có thể tham gia vào thị trường tiềm năng này.

LiteForex số 1 Việt Nam.

Photo 2019 11 18 14 25 43

Photo 2019 11 18 14 25 41

Photo 2019 11 18 14 25 35