Hội thảo của đối tác VTrader diễn ra vào ngày 05/11/2019 tại Hồ Chí Minh thành công rực rỡ - Lite Finance

Hội thảo của đối tác VTrader diễn ra vào ngày 05/11/2019 tại Hồ Chí Minh thành công rực rỡ

2019 11 05 16.05.03

Hội thảo của đối tác VTrader – một trong những đối tác hàng đầu của LiteForex đã diễn ra thành công rực rỡ vào ngày 05/11/2019 tại Hồ Chí Minh. Điều này cho thấy một sự chú trọng đặt biệt không chỉ khách hàng mà tất cả các đối tác đã và đang đồng hành cùng LiteForex. Chúc đối tác và khách hàng của Lite sẽ sớm đạt được những thành tựu rực rỡ hơn trong tương lai sắp tới.

LiteForex Số 1 Việt Nam

2019 11 05 16.10.05

2019 11 05 16.10.11

2019 11 05 16.10.15

2019 11 05 16.10.27

2019 11 05 16.10.31

2019 11 05 16.08.01

2019 11 05 16.07.50

2019 11 05 16.05.03