Hướng dẫn đăng ký làm Master Trader - Lite Finance

Hướng dẫn đăng ký làm Master Trader

Hướng dẫn đăng ký làm Master Trader

Bước 1: Bạn đang ở trang quản trị tài khoản giao dịch (không phải trang IB) => chọn biểu tượng Hồ Sơ ở góc tay phải trên cùng => chọn “Hồ Sơ Của Tôi”

Bước 2:  chọn “Chỉnh Sửa” => “nhập số % chia sẻ lợi nhuận”, ấn lưu là xong.

Tài khoản MT4 chính ở khu vực “Metatrader” sẽ chính là tài khoản Master Trader của bạn.

Bạn có thể dễ dàng thay đổi đòn bẩy và mật khẩu MT4 ở mục “Cài Đặt”

LƯU Ý :  1 khách có nhiều  mt4 nhưng tài khoản MT4 “chính” sẽ là tài khoản master .