CHÚNG TÔI LÀ
Người Phán Xét
Thông Tin Tranh Chấp
LiteFinance
AB Tower, Q1, HCM
02873019986
vietnam@litefinance.com

BẠN CẢM THẤY BẤT CÔNG VÀ MUỐN GIÀNH LẤY KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC YÊU QUÝ MÀ MÌNH ĐANG BỎ CÔNG SỨC RA CHĂM SÓC. HÃY ĐIỀN VÀO FORM DƯỚI VỚI ĐẦY ĐỦ FILE ĐÍNH KÈM LÀM BẰNG CHỨNG CHO SỰ CHĂM SÓC CỦA MÌNH.

LITEFINANCE SẼ XEM XÉT VÀ PHÁ VỠ MỘT SỐ QUY TẮC NHẤT ĐỊNH ĐỂ GIẢI QUYẾT CÔNG BẰNG CHO BẠN.