Litefinance được cấp giấy chứng nhận đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu

LiteFinance được cấp giấy chứng nhận đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu

Litefinance ĐƯỢc CẤp GiẤy ChỨng NhẬn ĐĂng Ký VÀ BẢo HỘ Nhãn HiỆu

Sau hơn một năm chờ đợi, vượt qua vòng nộp hồ sơ cũng như thẩm định khắt khe của Cục Sở hữu trí tuệ cả về nội dung và hình thức, Công ty giao dịch phái sinh LiteFinance đã chính thức sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Được biết, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là chứng từ pháp lý quan trọng để bảo vệ tư cách pháp lý nhãn hiệu của LiteFinance.

Link Nguồn:
https://tvphapluat.vn/video/litefinance-duoc-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-va-bao-ho-nhan-hieu-65433/