Văn phòng LiteForex đầu tiên tại Thanh Hóa chính thức đi vào hoạt động - Lite Finance

Văn phòng LiteForex đầu tiên tại Thanh Hóa chính thức đi vào hoạt động

Văn phòng LiteForex đầu tiên tại Thanh Hóa chính thức đi vào hoạt động

Văn phòng LiteForex đầu tiên tại Thanh Hóa chính thức đi vào hoạt động đây là văn phòng thứ 15 tại miền bắc và thứ 40 trên cả nước đánh dấu một bước tiếng dài trên con đường chinh phục 70% thị phần Forex Việt Nam. Cũng là một sự khẳng định vị thế số 1 Việt Nam của LiteForex.
#LiteForex số 1 Việt Nam

Photo 2020 04 08 10 17 58

Photo 2020 04 08 10 17 57

Photo 2020 04 08 10 17 55