Văn phòng thứ 3 tại tòa nhà cao nhất Việt nam - LandMark 81 chính thức đi vào hoạt động - Lite Finance

Văn phòng thứ 3 tại tòa nhà cao nhất Việt nam – LandMark 81 chính thức đi vào hoạt động

Phong 11

Tòa nhà cao nhất Việt Nam – Landmark 81 vừa khai trương thêm 1 văn phòng LiteForex. Vậy là LiteForex đã có 3 văn phòng lớn tại tòa nhà hiện đại bậc nhất Việt Nam. Đây là văn phòng thứ 3 tại LandMark 81 và là văn phòng chính thức thứ 4 tại khu vực TPHCM. Điều này thể hiện một hướng đi đúng đắn, vị thế luôn dẫn đầu và luôn ở tầm cao của LiteForex.

#LiteForex số 1 Việt Nam

Phong 11

Phong 11 1

Phong 11 2